Wybierz region

Wybierz miasto

  Miasta pobliskie

  Firmy w kategoriach

  Dodaj ocenę firmy
  BHP URBAŃSKI ADRIAN URBAŃSKI

  BHP URBAŃSKI ADRIAN URBAŃSKI

  adres:
  64-920 Piła, ul. Wodna 20/6
  kom:
  600-964-079
  e-mail:
  www:
  http://www.bhpurbanski.pila.pl
  Zobacz na mapie

  FIRMA BHP „URBAŃSKI” ADRIAN URBAŃSKI WYKONUJE KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY, W TYM:
  • przeprowadzania przeglądów w zakresie BHP i PPOŻ pomieszczeń, stanowisk pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych braków i zagrożeń,
  • opracowanie treści przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia warunków pracy w zakresie BHP,
  • sporządzania dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy (indywidualnych, ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych), wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków do i z pracy,
  • szkolenia wstępnego BHP, szkolenia ogólnego BHP, oraz szkolenia okresowego BHP dla pracowników,
  • sporządzania sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy oraz rocznej oceny stanu BHP,
  • prowadzeniu rejestru czynników szkodliwych, rakotwórczych, biologicznych oraz kart pomiarowych,
  • współdziała w reprezentowaniu "Zleceniodawcy" przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • sporządzania oceny ryzyka zawodowego uwzględniając środki prewencyjne, ograniczające poziom ryzyka.

  PONADTO WSPÓŁPRACUJE FIRMAMI Z ZAKRESU USŁUG:
  • wykonywania pomiarów elektrycznych (badania okresowe instalacji elektrycznej),
  • doradztwa w prawie pracy,
  • ochrony przeciwpożarowej,
  • ochrony środowiska,
  • szkoleń pomocy przedmedycznej,
  • zaopatrzenie w odzież i obuwie ochronne i robocze oraz środki ochrony indywidualnej,
  • i wiele innych usług w zależności od potrzeb klienta.

  Na mocy obowiązujących przepisów wykonuje zadania służby bhp w zakładach pracy klientów jako zewnętrzna służba. W ramach tych zadań współpracujemy na podstawie umów o stałej współpracy świadcząc kompleksowe usługi BHP i PPOŻ.

  PEŁNEJ WYCENY USŁUG DOKONUJE PO ZAPOZNANIU SIĘ Z INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI KLIENTA.

  KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY To nasze motto
  Słowa kluczowe:
  Kategorie:
  Zgłoś błąd